Šárka

1972, lev, Praha

Pražská konzervatoř (6 let)

Retail Human resources (15 let)

Mateřství   dva synové

Kurzy FENG REN SHUI (čas, člověk, prostor) -

staré čínské učení jak udržovat v rovnováze člověka v čase a prostoru

Impresário Léčivého divadla (5 let)

SVĚTOBRAZY :-)